Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, subjekt má právo k ich prístupu a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci sa zaväzuje k ochrane uvedených osobných údajov poskytnutých kupujúcim. Uvedené údaje budú slúžiť len pre potrebu predajcu a bude s nimi nakladané v súlade so zákonom č 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 
Pre prácu s osobnými dátami spĺňame zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý zásadne ovplyvnil práva a povinnosti tých, ktorým osobné údaje patria, aj tých, ktorí s nimi pracujú. K tomu, aby sme vašu objednávku doručili priamo vám, prípadne s vami mohli komunikovať, potrebujeme poznať niektoré údaje (meno, adresa, telefón, e-mail). Pokiaľ ste firma a požadujete na zakúpený tovar faktúru, potom by sme mali poznať ešte doplňujúce údaje (názov firmy, IČO, DIČ, číslo účtu). Tým, že nám prostredníctvom e-shopu poskytnete akékoľvek osobné údaje, vyjadrujete pochopenie a jednoznačný súhlas so zhromažďovaním, používaním a prenosom takýchto osobných údajov.
 
Tieto dáta považujeme za prísne dôverné a neposkytujeme ich žiadnej tretej strane. Výnimkou je iba kuriérska služba (Slovenská pošta, alebo kuriérska služba), ktorá s každou zásielkou dostáva z dôvodu doručenia zásielky vašu adresu.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Vaše dáta budú kedykoľvek na vašu žiadosť opravené alebo vyradené z databázy. Kedykoľvek máte právo obrátiť sa na nás a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu vašich osobných údajov. Pre dotazy alebo opravu či vyradenie Vašich údajov z databáze nás kontaktujte na kocikyskalica@kocikyskalica.sk.

Ďalej máte právo na:

  • u nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov,
  • právo na výmaz osobných údajov,
  • právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov,
  • právo namietať na spracúvanie osobných údajov,
  • právo na presnosť osobných údajov,
  • právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.
     

Ak nie ste spokojní s tým, akým spôsobom vaše osobné údaje spracovávame, teda ak sa domnievate, že postupujeme pri spracúvaní vašich osobných údajov protiprávne, alebo sa domnievate, že došlo k porušeniu niektorých z vašich vyššie uvedených práv, máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov (so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27 – Ružinov,  pevná linka: +421 /2/ 3231 3214 (sekretariát); fax: +421 /2/ 3231 3234).