Miesto a adresa uplatnenia reklamácie – kamenná predajňa:

Lucia Paulíková

KOČIKY MAJA SKALICA

Potočná 175/75

909 01 Skalica

IČO: 52 298 850, DIČ: 1083295686

tel. 0905 145 431 - majiteľka,

predajňa: 0948 651 017.

 

Kontaktná osoba: Lucia Paulíková, bytom Skalica, Vajanského 1415/3.

e­mail: kocikyskalica@kocikyskalica.sk

 

Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť. O doručení reklamovaného tovaru predávajúcemu bude kupujúci e­mailom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný.

Dôvody reklamácie:

  1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

  1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

  1. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Podrobnejšie informácie nájdete v obchodných podmienkach.