Obchodné podmienky

Pred začiatkom nákupu v tomto internetovom obchode, prosím, zoznámte sa s týmito obchodnými podmienkami. Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí s nižšie uvedenými podmienkami nákupu v internetovom obchode KOČÍKY MAJA SKALICA.

Tento internetový obchod (ďalej len "obchod") prevádzkuje a za celú činnosť zodpovedá firma:

Lucia Paulíková

Mokrý Háj 110     908 65

IČO: 52 298 850

DIČ: 1083295686

 

na základe ŽL, ktorý je zaevidovaný v ŽR pod ev.č. 240-27873.

Firma na  tovar zakúpený u nás zabezpečuje u výrobcov   záručný a po záručný servis.


Zodpovedná vedúca: -  Kamenný obchod/internetový obchod - Lucia Paulíková

Komunikácia so zákazníkom - mobil. číslo: 0905 145 431 

/prevádzková doba v pracovných dňoch  od 9.00 do 16.30 h a v sobotu od 9.00 do 12.00 h/.

 

Adresa elektronickej pošty: kocikyskalica@kocikyskalica.sk

Číslo účtu - platba prevodom peňazí na účet obchodníka: IBAN: SK2711 0000 0000 2943068579, vedený v Tatra Banke Skalica.

 

Odberné miesto  /osobné prevzatie tovaru: Kamenný obchod – KOČÍKY MAJA, Potočná 175/75Skalica.

Prevádzková doba v pracovných dňoch: 10.00 – 17.30 h,    v sobotu: 8.00 – 12.00 h.

Cena výrobkov a služieb predstavuje cenu vrátane 20%  DPH.

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2
917 01  Trnava 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel.č.: 033/5512 689, 033/5512 690
fax.č.: 033/5512 656

tt@soi.sk

www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


Podmienky bližšie určujú práva a povinnosti predávajúceho / predávajúci, dodávateľ / kupujúceho / zákazník, spotrebiteľ /.

 

Spotrebiteľská zmluva - je zmluva kúpna, zmluva o diele, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

Dodávateľ/predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

Kupujúci- spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci - ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.

Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohoto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy je kupujúci viazaný obchodnými podmienkami a kupujúci s nimi vyjadruje súhlas. Kupujúci je na túto skutočnosť dostatočným  spôsobom upozornený pred odoslaním svojej objednávky, v opačnom prípade nejde od kupujúceho vymáhať viazanosť s týmito obchodnými podmienkami.


SCHVÁLENIE  Obchodných Podmienok zo strany kupujúceho - ihneď, kedy kupujúci na stránkach www.kocikyskalica.sk  klikne na odkaz "OBJEDNAŤ TOVAR" umiestnený pod formulárom objednávky, považuje sa, že zo strany kupujúceho boli tieto Obchodné podmienky riadne preštudované a sú tak bezvýhradne akceptované a podľa vôle kupujúceho sa stávajú súčasťou dohody strán v kúpnej zmluve.

 

Objednanie tovaru

Pred prvou objednávkou sa zákazník zaregistruje kliknutím na "Registrovať" v ľavej časti stránky a vyplní registračný formulár. Po jeho vyplnení obdrží kupujúci registračné údaje na ním uvedenú emailovú adresu. Ak je kupujúci už zaregistrovaný, prihlási sa vyplnením políčok Login a Heslo. V prípade, že klient svoje heslo zabudol, po kliknutí na "Zabudli ste heslo?" a vpísaní emailovej adresy, ktorú zadal pri registrácii, mu budú na uvedenú adresu jeho registračné údaje zaslané. Prehliadať jednotlivé položky obchodu je možné aj bez registrácie.

Tovar je možné si objednať pomocou jednoduchého označenia kliknutím na ikonu (nákupný košík) vedľa každého druhu tovaru. Systém umožňuje prezrieť si vybraný tovar, zmeniť počet kusov vybraného tovaru, vymazať ho z košíka, popr. vymazať celý obsah košíka. V prípade rozhodnutia odoslania objednávky systém požiada o kontaktné údaje (adresu, email, telefónne číslo, ...) a údaje potrebné pre prípravu a odoslanie zásielky. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, týmito obchodnými podmienkami,  a že s nimi súhlasí.

Ak chce kupujúci objednávku odoslať, klikne na "Odoslať objednávku". Po prijatí objednávky pracovníci obchodu najneskôr do 24 hodín potvrdia objednávku emailom a informujú telefonicky o jej stave. Objednávka je záväzná.

Svoju objednávku môže kupujúci stornovať najneskôr do 2 hodín od odoslania objednávky emailom na adresu kocikyskalica@kocikyskalica.sk - v predmete emailu musí byť uvedené slovo STORNO. Ak kupujúci stornuje svoju objednávku po určenej lehote, bude predávajúci akceptovať storno iba po predchádzajúcej dohode s kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časti v prípadoch:

a)     sa tovar nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
b)     ak došlo k vypredaniu zásob,
c)     ak nie je možné tovar dodať riadne a včas,
d)     ak kupujúci tovar neprevzal riadne a včas,
e)     ak sa zmenila kúpna cena u dodávateľa. 

V týchto prípadoch bude predávajúci bezodkladne /telefonicky a elektronickou formou - emailom/    informovať kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu celá čiastka  vrátená späť na jeho účet alebo adresu v čo najkratšom čase, najneskôr do 7 dní odo dňa písomného oznámenia predávajúceho o zrušení objednávky.

 

Platobné podmienky  /vrátane dopravy a spôsobu platby/ si kupujúci vyberá z tejto ponuky:

a./ Osobné vyplatenie a  prevzatie  tovaru v  kamennej  predajni  KOČÍKY MAJA   Skalica  na Potočnej ulici, kde sa uskutoční predaj v kamennej predajni  KOČÍKY MAJA  – bez poplatku za dopravu a dobierku.   Zároveň zákazníka vyzývame k zaplateniu  10-30% zálohy na objednaný tovar  vopred  formou zálohovej faktúry na tovar, ktorý nie je skladom, ale tovar je na objednávku. Zákazníka informujeme o termíne dodania.

b./  Doručenie tovaru k zákazníkovi -  z okresu Skalica a v ČR z okresu Hodonín - naším pracovníkom úplne zadarmo. Zákazník si tovar osobne prevezme a vyplatí  /po predložení daňového dokladu, záručného listu, návodu na použitie, a ost. predpísaných formulárov / nášmu pracovníkovi.

c./  Dobierkou - tovar bude vyplatený pri prevzatí tovaru  /po predložení daňového dokladu o kúpe. Ostatné doklady budú obsiahnuté v balíku - faktúra, záručný list, návod na použitie, formulár na odstúpenie od zmluvy, reklam. formulár/    na pošte alebo  kuriérovi z prepravnej spoločnosti. K tomuto spôsobu  prevzatia tovaru sa k celkovej   cene tovaru pripočíta doprava  od 3.02  až do 7.06 Eur + poplatok za dobierku vo výške 1.44 Eur /ceny sú uvedené vrátane 20% DPH/. *Cena dopravy závisí od výšky celkového nákupu a  tiež, konzultujeme so zákazníkom ak celková hmotnosť tovaru presiahne váhu 30kg, kedy prirátame k doprave ešte +5Eur.

d./  Platba vopred - prevodom z Vášho účtu na náš účet č.:  IBAN: SK2711 0000 0000 2943068579, vedený v Tatra Banke Skalica.

 

. Po odsúhlasení objednávky bude zákazníkovi vystavená faktúra. Pri  objednávke tovaru  môže zákazník za tovar platiť bezhotovostnou platbou vopred - prevodom na náš účet.

e./  Nákup tovaru na splátky - Všeobecná úverová banka, a.s. -  QUATRO.

       Príloha 1: Obchodné podmienky - Všeobecná úverová banka, a.s., QUATRO - na stiahnutie

       Príloha 2: Reklamačný poriadok - Všeobecná úverová banka, a.s., QUATRO - na stiahnutie

 

Plaťte výhradne až po zaslaní zálohovej faktúry na Váš email,  o nabehnutí platby  bezodkladne informujeme. Nezabudnite uviesť ako variabilný symbol číslo faktúry .

V našom internetovom obchode môžu nakupovať aj zákazníci z Českej republiky - platba v českých korunách alebo v eurách. České koruny  prepočítavame  podľa aktuálneho kurzu Európskej centrálnej banky /ECB/ - ku dňu vystavenia faktúry.

Rozvoz tovaru pre Českú republiku zabezpečujeme za tých istých podmienok ako na Slovensku  - platba podľa akt. kurzu ECB /Európskej centrálnej banky/.

 

PLATBY:

Osobný odber v predajni  v Skalici  /zákazník hradí iba tovar/                                         0.00 Eur  /doprava a dobierka je zadarmo/

Dovoz /okres  Si a Ho ... naším pracovníkom                                                                0.00 Eur  /doprava a dobierka je zadarmo/

Platba vopred  /tovar viac ako  250 Eur                                                                       0.00 Eur  /doprava a dobierka je zadarmo/

Platba vopred  /tovar menej ako  250 Eur                                                                    /*doprava sa platí v závislosti od ceny a hmotnosti tovaru, dobierka je zadarmo.

Quatro - nákup tovaru na splátky  /tovar Všeobecná úverová banka, a.s., Quatro - zákazník, služby iba zákazník/

Dobierka  /hotovosť pri prevzatí tovaru/                                                                 + 1.44 Eur

*Doprava           /objednávky do 70 Euro                                                                + 3.02 Eur

*Doprava           /objednávky 70 -166 Euro                                                             + 5.04 Eur

*Doprava           /objednávky  nad 166  Euro                                                          + 7.06 Eur

Poznámka:

*Vo vyššie uvedených platbách za *dopravu je objednanie tovaru max. do hmotnosti 30 kg.

V prípade, celkovej objednávky tovaru s hmotnosťou väčšou ako 30 kg  /týka sa hlavne nábytku, kedy sa presiahne váha 30kg/ telefonicky odsúhlasujeme  so zákazníkom  vyššiu cenu *dopravy +5 Eur/vrátane DPH. Poplatok za dobierku zostáva nezmenený 1.44 Eur/vrátane DPH.

Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH . 

Tovar zasielame cez dopravcu Slovenská pošta.

 

NOVINKA - iba pri objednaní tovaru priamo v kamennej predajni v Skalici:

pre zákazníkov, ktorí si chcú záväzne objednať,  určitý kočík    /ktorý nemáme  skladom v predajni, ale je na objednávku  u výrobcu/  a nemajú ešte potrebné financie na jeho kúpu, môžu uskutočniť zálohovú platbu - priamo na náš  účet, poprípade u nás v kamennej predajni. Zvyšnú časť - konečnú platbu doplatia  až po narodení dieťatka priamo v predajni, alebo pri doručení kočíka - dobierkou.

V prípade objednávky celého setu aj s autosedačkou - po zaplatení 1. zálohovej platby - vyššej ako cena autosedačky -  Vám autosedačku z tohto objednaného setu už môžeme poslať.

Upozorňujeme, ak nebola autosedačka ešte zaslaná a  ak  sa zákazník - po zaplatení zálohovej platby - rozhodne objednávku zrušiť -  zálohovú platbu vrátime naspäť do 14 pracovných  dní odo dňa písomného doručenia oznámenia o zrušení objednávky.

 

Vážení zákazníci, v  našej internetovej predajni   môžete  uskutočniť  nákup tovaru na splátky cez poskytovateľa úverov - Všeobecná úverová banka, a.s. -  QUATRO.

       Príloha 1: Obchodné podmienky - Všeobecná úverová banka, a.s., QUATRO - na stiahnutie

       Príloha 2: Reklamačný poriadok - Všeobecná úverová banka, a.s., QUATRO - na stiahnutie

 

Dodacie podmienky

O vybavení Vašej objednávky budete informovaní telefonicky a  emailom. Tovar zasielame  poštou alebo špedičnou - kuriérskou službou Slov. pošty,   Tovar, ktorý sa nachádza skladom v predajni - uvedené pri objednanom tovare -   je  distribuovaný ihneď, resp. na druhý deň. Zákazník má tovar najneskôr do 3 pracovných dní   v mieste doručenia.
Tovar, ktorý je skladom  u dodávateľa, bude dodaný alebo distribuovaný najneskôr do 10 pracovných dní.  Ak pri objednanom tovare nie je udaná dodacia doba,  tak dodanie tovaru je zvyčajne  1 - 6 týždňov. V prípade špeciálneho tovaru, podľa požiadavky zákazníka,  bude dodanie tovaru dohovorené telefonicky.
O konkrétnej dodacej dobe informujeme zákazníka   buď emailom  alebo telefonicky. Dohodnutú dodaciu dobu zadávame do faktúry, ktorú následne zašleme zákazníkovi pri objednávke tovaru. V prípade, že zo strany predávajúceho nie je možné tieto termíny dodania dodržať,  bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodne sa s ním na ďalšom postupe, prípadne na zrušení objednávky a vrátení  celej zálohovej platby.

Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby pred prevzatím zásielky od doručovateľa – prepravcu,  skontroloval obal, či zásielka nejaví známky poškodenia . V tomto prípade doporučujeme kupujúcemu, aby pri poškodenej zásielke spísal s prepravnou službou PROTOKOL O ŠKODE, a následne poškodenú zásielku neprevzal! Zákazník ihneď, najneskôr do 24 hodín, informovuje predávajúceho o neprevzatí poškodenej zásielky formou emailu. Ostatné náležitosti budú so zákazníkom riešené telefonicky.

Osobný odber v kamennej predajni je možný až po upovedomení klienta, že tovar je prichystaný k odberu a môže si poň prísť, ako doklad o zaplatení tovaru obdrží daňový doklad z registračnej pokladnice. V predajni nie je možná platba kartou.

 

Reklamačný poriadok

ktorým spotrebiteľa informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za

vady tovarov (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Záručný servis zabezpečuje a sprostredkováva prevádzkovateľ internetového obchodu.

Miesto a adresa uplatnenia reklamácie – kamenná predajňa:

Lucia Paulíková

KOČIKY MAJA SKALICA

Potočná 175/75

909 01 Skalica

 

IČO: 52 298 850, DIČ: 1083295686

tel. 0905 145 431 - majiteľka, predajňa: 0948 651 017.

 

Kontaktná osoba: Lucia Paulíková, bytom Skalica, Vajanského 1415/3.

e­mail: kocikyskalica@kocikyskalica.sk

 

Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar

poistiť. O doručení reklamovaného tovaru predávajúcemu bude kupujúci e­mailom o tejto

skutočnosti bezodkladne informovaný.

 

 1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a

riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka

len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady

vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to

kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol

riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej

zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však

kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar

riadne užívať.

 1. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a 623 Občianskeho

zákonníka - bod l. - 5. tohto reklamačného poriadku tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je

povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho.

Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a

spôsobe reklamácie tovaru vrátane

údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. §

18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v

čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na

príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase

pred odoslaním objednávky prečítať ich.

 

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme

elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa

len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci,

vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni

predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne

predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa

bodov 1. až 5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o

uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je

umiestnený na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť – tieto náklady znáša kupujúci.

Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Poštovné a poistenie vybavenej reklamácie naspať k zákazníkovi platí predávajúci.

Kupujúcemu odporúčame v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky

požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň

uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka a bodu 1.- 5.

týchto reklamačných a obchodných podmienok uplatňuje.

Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie

záručných opráv (ďalej len „určená osoba“).

 

Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom,

kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 1. a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 2. b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

 

Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie

tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme emailu alebo v písomnej podobe, v

ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho

právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 1. až 5. týchto obchodných a reklamačných podmienok

(ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka).

 

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je

povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie

doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o

vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má

možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623

Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom

rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v

zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená

osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v

zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch,

najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa

začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo

určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj

neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia

reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od

zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej

zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca

alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo

stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok

odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na

odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a

predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení

reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar

zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady

odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady

znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným

posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže

reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba

neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej

reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým

súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

Kupujúcemu sa neodporúča uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v

dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých

bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými

alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 1. a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú

neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5 týchto reklamačných a obch.

podmienok,

 1. b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru

do konca záručnej doby tovaru,

 1. c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 2. d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou

intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

 1. e) ak vada tovaru vznikla neodborným a nešetrným zaobchádzaním, nadmerním preťažovaním,  jazdou po schodoch,  obsluhou, alebo zanedbaním

starostlivosti o tovar,

 1. f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v

rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého

používania tovaru,

 1. g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru alebo nepredvídateľnými

udalosťami,

 1. h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 2. i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou

či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

 1. j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 2. k) na mechanické poškodenia spôsobené dopravou a nešetrným zaobchádzaním.

l). na opotrebovanie rukoväte v dôsledku bežného používania výrobku ani na mechanické

poškodenie rukoväte.

 1. m)  na odchýlenie osi kolies o uhol do 5%.
 2. n) na defekt kolies, mechanické poškodenia kolies /napr. nadmerné zaťažovanie, jazda po schodoch a pod./,  ani na také poškodenia, ktoré vzniknú v

dôsledku zanedbania ich pravidelného ošetrovania a údržby.

 1. o) na mierne vychyľovanie kolies, ktoré neznemožňuje riadne používanie kočiara („osmičky“,

zodratý plášť kolies alebo "vyšúchané" otvory na kolesách ako následok  používania).

      2. Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním výrobku. Pri strate záručného listu sa duplikát neposkytuje.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z

nasledujúcich spôsobov:

 1. a) odovzdaním opraveného tovaru,
 2. b) výmenou tovaru,
 3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie

kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne,

prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

 

O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po

ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e­mailom a zároveň mu bude spolu s

tovarom, resp. prostredníctvom e­mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

 

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru /záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru/, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady

stanovená záručná doba iná.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu

záručnej opravy tovaru.

 

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená

informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej

zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná

doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

 

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia

kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

 1. a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 2. b) predávajúci vadný tovar vymení.

 

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená,

predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

 

Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú

odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby

mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia

kupujúceho reklamáciu nasledovným spôsobom:

 1. a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 2. b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením

kúpnej ceny za tovar.

 

Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú

odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby

mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí akým spôsobom má

byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar

rovnakých alebo lepších technických parametrov.

 

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení

reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa týchto reklamačných a

obchodných podmienok.

 

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt rovnakej

odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac

ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.

Spotrebiteľovi doporučujeme  prevziať si tovar po reklamácii v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného

mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať.

Odborným posúdením je vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou

alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie

záručných opráv (autorizovaný servis).

Záruka sa nevzťahuje na chybu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.

 

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

 1.    Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu:  kocikyskalica@kocikyskalica.sk.
 2.    Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3.    Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4.    Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5.    Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 6.    Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1.   Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 2.    Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Upozornenie: Doporučujeme zákazníkovi, aby tovar na reklamáciu  bol zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme

za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

 

Príloha: Reklamačný formulár - na stiahnutie

 

Vrátenie tovaru

 

PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

uzatvorenej cez www.kocikyskalica.sk

 

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia

osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.“ alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v

jednej objednávke dodávajú oddelene: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou

dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás, prosím, informujte vopred emailom na

kocikyskalica@kocikyskalica.sk.

O svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informujte jednoznačným vyhlásením (napríklad

listom zaslaným poštou, spolu s tovarom alebo e-mailom) na adrese : Lucia Paulíková – KOČÍKY

MAJA SKALICA, Potočná 175/75, 909 01 Skalica, Tel. 0905 145 431 alebo predajňa: 0948 651 017.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali

emailom spolu s Vašou objednávkou.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na

odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Doporučujeme zákazníkovi, aby nám tovar zaslal  NEPOŠKODENÝ, so všetkými dokladmi, ktoré od nás obdržal, vrátane dokladov obsahujúce pôvod tovaru /štítky, nálepky, loga firmy, výrobcu a ostatné náležitosti, ktoré  boli pripevnené k tovaru/. 

Kočík odskúšajte výhradne v domácom prostredí na hladkom - neušpinenom povrchu /napr. kamienkami, pieskom,  a pod./.

 

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím

zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na

dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob

doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14

dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy spolu s

tovarom.

Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste

výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez  akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Všetky platby za zakúpený tovar  Vám budú uhradené až po doručení a prekontrolovaní vráteného tovaru

späť na našu adresu.

 

 1. Spôsob vrátenia tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy

Zašlite nám tovar  NEPOŠKODENÝ - kompletný, so všetkými komponentami a  so všetkými náležitosťami /doklady, bločky, vizitky, atď./ späť alebo ho prineste na našu adresu :

Lucia Paulíková, KOČÍKY MAJA Skalica, Potočná 175/75 – 909 01 Skalica, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na

odstúpenie od zmluvy. Tovar nezasielajte dobierkou, dobierku neprevezmeme /vrátený tovar musíme najprv prekontrolovať, až potom zasielame peniaze/.

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

 1. Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru

„Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy-odberateľ.“

Ak tovar , vzhľadom na jeho povahu, nemôžte zaslať Slovenskou poštou , informujeme Vás, že

náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Predpokladaný odhad

týchto nákladov je 15 Euro.

 

5. Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare:

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru: tovar musí byť  NEPOŠKODENÝ - kompletný, so všetkými komponentami, vrátanie všetkých dokladov obsahujúce pôvod tovaru, rôzne upozornenia, bločky, vizitky o pôvode tovaru, výrobcu, u atď.  .

Kočík odskúšajte výhradne v domácom prostredí  na hladkom - neušpinenom povrchu /napr. kamienkami, pieskom,  a pod./!

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške,
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci sa zaväzuje   v zmysle tohto bodu  predávajúcemu uhradiť  náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy. 

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

Príloha:

Formulár na odstúpenie od zmluvy - na stiahnutie

 

Ochrana osobných údajov

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu:

 • uvedenom v registračnom formulári,
 • uvedenom v objednávkovom formulári
 • uvedenom v reklamačnom formulári na webovom sídle internetového obchodu na adrese kocikyskalica@kocikyskalica.sk.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je predajca v internetovom obchode KOČÍKY MAJA SKALICA: Lucia Paulíková, Vajanského 1415/3, 90901 Skalica, IČO: 52 298 850, DIČ: 1083295686, oprávnená spracúvať vložené osobné údaje uvedené v registračnom formulári, objednávkovom formulári, reklamačnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode na účely:

 • registrácie užívateľov
 • vedenia databázy registrovaných užívateľov,
 • spracovania objednávok,
 • informovania užívateľov o stave objednávok,
 • vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a fakturácie.

V prípade, ak budete mať záujem o zrušenie registrácie, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na kocikyskalica@kocikyskalica.sk.

Vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu v internetovom obchode, ak nebola za posledných 12 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka z vašej strany.

Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania údajov budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu sme povinní uchovávať po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne.

Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli budú poskytované sprostredkovateľom, ktorí s nami zmluvne spolupracujú za účelom dopravy objednaného tovaru, zaúčtovania účtovných dokladov, údržby a správy internetovej aplikácie a podobne. Jedná sa teda o prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, účtovníci a podobne.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá poskytne prevádzkovateľovi iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie).


Zrušenie registrácie:
Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na kontaktnú kocikyskalica@kocikyskalica.sk a registrácia bude deaktivovaná a kupujúci bude informovaný e-mailom.
Aktualizáciu a zmenu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.
Databáza údajov nebude využívaná pre účely predaja, prenájmu, ani inak poskytovaná tretej strane.

Využívaním internetového obchodu www.kocikyskalica.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia písomného odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: 

Slovenská Pošta a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

Telefonický kontakt:
Zákaznícky servis: 0800 122 413

/Naša firma rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím./

 

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

 

Odoslaním údajov vyjadruje Objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi.


Vaše údaje Prevádzkovateľ neposkytne žiadnym iným subjektom. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a/ V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

b/ Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

c/ Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

d/ Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 

e/ Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.